House of Ideas Innovation

 

I House of Ideas kombinerar vi bred kompetens inom innovation management och affärsutveckling med erfarenheter inom entreprenörskap och idéutveckling.

Detta har vi omvandlat till en unik idéprocess och olika metoder inom kreativ affärsutveckling för att utveckla idéer och koncept till kommersiellt gångbara produkter, tjänster och affärsmodeller.Vi har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling av innovationer, inte minst avseende komplexa koncept inom avancerad teknologi och forskningskommersialisering.

 

House of Ideas Innovation

Till företag och organisationer erbjuder vi våra tjänster inom idéutveckling, idea management och kreativ affärsutveckling. Vi arbetar mycket med att hitta innovativa lösningar för nya produkter/tjänster, strategier, affärsmodeller och verksamhetsområden. Vi hjälper också företag att skapa processer för kontinuerlig innovation och idéutveckling. För att skapa bra resultat använder vi bl a kreativa workshops och effektiv affärsutveckling, baserat på både innovationskunskap och entreprenöriella erfarenheter. Vi är starka när det gäller att utveckla idéer i tidiga faser till fungerande affärskoncept.


Tror du att House of Ideas kan erbjuda dig eller er någonting? Skicka ett e-mail till peter.stany(at)houseofideas.se